Η τελειοποίηση της αραβικής μπορεί να διαρκέσει κάποια χρόνια, όμως στα τέσσερα χρόνια φτάνει κανείς σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από τον Ιούνιο του 2009 από στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου. 
Χορηγείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αραβομάθειας από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα.